# تجربه

به شدت مراقب باش ... خیلی زود دیر می شه یا... ایده آلیست بازی های خرکی

______________________________________ وقتی هنوز ازدواج نکرده بودم چنان روحیه شیطنت پسرونه ای در من بود که در مورد چیزهایی از خانه داری ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 11 بازدید

ساعت 6 صبح تو ویلا هوار نکشیم: برخیزییییید و فحشهای ملس به رفقا بدیم !!!

شاید تو ویلای کناری آدم خوابیده باشه بی مروتا!!! ___________________ استادی داشتیم که هر چند وقت دانشجویی خیلی به چشممون نمیومد. چون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید