# تجربه

ساعت 6 صبح تو ویلا هوار نکشیم: برخیزییییید و فحشهای ملس به رفقا بدیم !!!

شاید تو ویلای کناری آدم خوابیده باشه بی مروتا!!! ___________________ استادی داشتیم که هر چند وقت دانشجویی خیلی به چشممون نمیومد. چون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید