# خاله_زنکی

به شدت مراقب باش ... خیلی زود دیر می شه یا... ایده آلیست بازی های خرکی

______________________________________ وقتی هنوز ازدواج نکرده بودم چنان روحیه شیطنت پسرونه ای در من بود که در مورد چیزهایی از خانه داری ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 25 بازدید